• Kinderen 1
 • Schoolgebouw1
 • Ballonnen
 • Ingang
 • Kinderen 2
 • Laptop
 • Schoolgebouw2
 • Kinderen 3
 • Hek
De schoolraad - ouderraad - pedagogische raad
In de schoolraad - ouderraad - pedagogische raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijkse schoolleven, waarvan de Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen.

1. Leden schoolraad
(meer weten):
   • Voorzitter:
   • Leerkrachten:
   • Ouders:
   • Lokale gemeenschap:
 
2. Leden ouderraad (meer weten):
   • Voorzitter:
   • Ouders:

  

Het lokaal onderhandelingscomité (LOC)
Het lokaal onderhandelingscomité (LOC) is een bij decreet vastgelegde inspraakstructuur om de arbeidsverhoudingen tussen de Inrichtende Macht en de vertegenwoordigers van het personeel te regelen.  Het LOC heeft een uitgebreid recht op inlichtingen i.v.m. de tewerkstelling, de Raad van Bestuur, het financieel beleid, de infrastructuur van de school en de gebeurtenissen of interne beslissingen die een weerslag kunnen hebben op het personeel.
Voorzitter: Viviane Demeulenaere
Effectieve leden: An De Mil, Iris Geeraerts, Hilde Van Linthoudt , Sandy Wauters
De leerlingenraad 
De leerlingenraad bestaat uit twee verkozen leerlingen van elke vijfde en zesde klas en de directie. Deze groep komt op regelmatige basis samen met de directie. Naast een vorm van inspraak in het schoolbeleid, het nemen van een stukje verantwoordelijkheid voor de school heeft de leerlingenraad ook oog voor pestgedrag, conflicten, milieu, enz...…
 
Werkgroepen
Elk onderwijzend personeelslid engageert zich in één van de werkgroepen: feesten, pastoraal, gezondheid,...
Vanuit deze werkgroepen groeien activiteiten of projecten.
 
Comité voor preventie en bescherming
Onder leiding van de preventieadviseur volgen de delegaties van alle entiteiten van Regina Caeli maandelijks de veiligheid en de bescherming van personeel en leerlingen op. Hiernaast overleggen zij rond veiligheid en verfraaiing van het volledige gebouwencomplex. Dit is een wettelijk orgaan.