• Kinderen 1
 • Schoolgebouw1
 • Ballonnen
 • Ingang
 • Kinderen 2
 • Laptop
 • Schoolgebouw2
 • Kinderen 3
 • Hek

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

   • Voorzitter: Francine Hardeman
   • Ondervoorzitter: Georges De Viegher
   • Secretaris: Hugo Tastenoy
   • Leden: Godelieve De Ridder, Wim Nicolaï, Jan Degadt, Marc Buekens, Johan Vanden Driessche, Viviane Demeulenaere


Directie

De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school. (Foto's van links naar rechts)

Johan Van Linthoudt, directeur
Miranda Meertens, pedagogisch directeur

 

 johan van linthoudt Small   miranda Small 

 

Onderwijzend personeel

Het onderwijzend personeel bestaat uit de groep titularissen, vakleerkrachten en zorgleerkrachten. 

Administratief personeel

Het administratief personeel staat de directie bij in het administratief beheer van de school en bij het verzorgen van zieke of gekwetste kinderen. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor ouders en bezoekers bij administratieve en financiële vragen, bij ziektemeldingen en verzekeringen.

secr Small

 

Onderhouds- en technisch personeel

Het onderhoudspersoneel draagt zorg voor het onderhoud, de netheid en de verfraaiing van de schoolgebouwen en de schoolomgeving. Ouders en kinderen kunnen bij hen ook terecht voor de verloren voorwerpen.

 poets 3 Small