• Kinderen 1
  • Schoolgebouw1
  • Ballonnen
  • Ingang
  • Schoolgebouw3
  • Kinderen 2
  • Laptop
  • Schoolgebouw2
  • Kinderen 3
  • Hek
Voorgeschiedenis ...
In 1924 zochten de Zusters van Liefde een geschikte plaats om een buitenverblijf te bouwen voor hun dove en blinde meisjes uit de Papenvest bij de Ninoofse Poort. De parochie van de nieuwe arbeiderswijken van Moortebeek en “Bon Air” stelde een woning ter beschikking.
 
Regina Caeli wordt gebouwd in 1927 ....
Even later ontstond een parochieschool voor jongens en meisjes. Op 23 augustus 1927 kwamen zuster Engelina met twee medezusters alles klaar zetten om op maandag 4 september 16 kleuters en 32 leerlingen voor de lagere school te verwelkomen. Hetzelfde jaar werd nog aangevat met de bouw van Regina Caeli. Op 26 november 1927 stond ons huidige schoolgebouw recht.
 
Een jaar later groeide het aantal leerlingen uit tot 115 en … het internaat werd geboren. Koortsachtig werden kamertjes en slaapzalen op de bovenverdieping in elkaar getimmerd. Vierentwintig internen mochten als eersten blijven logeren.
 
Een Vlaamse school ...
Naar de mode van die tijd was de voertaal voor het internaat Frans. Hierbij bleek het wenselijk om een Franse lagere afdeling te beginnen. De internen waren vrij de Vlaamse afdeling te kiezen voor de lessen. De speelplaats werd door een “ijzer-draad” in twee delen verdeeld: de ene helft bestemd voor de betalende leerlingen en de andere helft voor de niet-betalende. En dit terwijl de kinderen nochtans zusterlijk samen in de klas zaten … of was die scheiding eerder een taalgrens!
 
Mgr. Van Reckem zag dat deze taaltoestand in een Dilbeekse school onhoudbaar was en besloot het internaat te vervlaamsen. Dit lokte naast algemene verwondering ook tegenstand en onbegrip uit. Bij het verschijnen van de Taalwet in 1932 werd de Franse afdeling kordaat afgeschaft.
 
Op 1 september 1933 vervoegden Moeder Laura Mercier en Zuster Ferdinande Mertens zich om de vervlaamsing te bewerkstelligen, zowel in de school als in de zustergemeenschap. Zij beoogden hierbij Vlaamse meisjes uit Brussel en omgeving de gelegenheid te geven onderwijs in hun moedertaal te kunnen volgen. Van Vlaams secundair onderwijs in Brussel was toen geen sprake! Deze vervlaamsing was in die dagen een gedurfde en vooruitstrevende daad. Verdere anekdotes leest u in “ Een kroniek door Zuster Ferdinande.”
 
2008, we bestaan 80 jaar ...
Lees hierover meer in het krantenartikel in het Het Nieuwsblad.