• Kinderen 1
  • Schoolgebouw1
  • Ballonnen
  • Ingang
  • Kinderen 2
  • Laptop
  • Schoolgebouw2
  • Kinderen 3
  • Hek
De leerlingenraad
 
De leerlingenraad bestaat uit twee verkozen leerlingen van elke vijfde en zesde klas (per trimester) en juf Katrien. Deze groep komt op regelmatige basis samen met juf Katrien. Naast een vorm van inspraak in het schoolbeleid, het nemen van een stukje verantwoordelijkheid voor de school, het organiseren van de speelplaatswerking, heeft de leerlingenraad ook oog voor pestgedrag, conflicten, milieu,…
logo leerlingenraad
 
 
Planning speelplaatswerking 123:klik hier
 
Planning speelplaatswerking 456: klik hier
 
Verkozen leerlingen 3e trimester: klik hier
 
lln 5de leerjaar 

llnraad3 5 

 

 

 

lln 6de leerjaar

 lln r 6