• Kinderen 1
 • Schoolgebouw1
 • Ballonnen
 • Ingang
 • Schoolgebouw3
 • Kinderen 2
 • Laptop
 • Schoolgebouw2
 • Kinderen 3
 • Hek

 

Het Directieteam

Karin Bulterijs, directeur kleuterschool
Christel Tratsaert, directeur lagere school
Miranda Meertens, pedagogisch directeur lagere school    
Johan Van Linthoudt, directeur a.i. lagere school
Hilde Vanden Berghen, financieel en logistiek directeur – Campus Regina Caeli
 DSC 05830 DSC 01470

DSC 00090         DSC 0012 

  

 

Regina Caeli is een school van de Congregatie van Zusters van Liefde
In onze kleuterschool kunnen kleuters terecht vanaf 2,5 jaar in de onthaalklas.
In onze lagere school kunnen leerlingen terecht van het 1e tot het 6e leerjaar (onze lagere school bestaat administratief uit 2 aparte scholen).

1. Klik hier voor meer info over het schoolteam

 • Raad van bestuur
 • Directie
 • Onderwijzend personeel [foto's]
 • Zorgleerkrachten [foto]
 • Administratief personeel [foto's]
 • Onderhouds- en technisch personeel [foto's]

 

2. Klik hier voor meer info over participatie

 • Schoolraad / Ouderraad / Pedagogische raad
 • Lokaal onderhandelingscomité (LOC)
 • Leerlingenraad
 • Werkgroepen
 • Comité voor preventie & bescherming

 

3. Klik hier voor meer info over de Scholengemeenschap